Coherence in Health

Aansprakelijkheid

De organisatie van Coherence In Health behoudt zich het recht, met of zonder aankondiging van reden, veranderingen of uitstel aan te brengen in de programmering of het tijdschema met respect naar de privacy van sprekers.

Annulering en terugstorting van inschrijfgeld is alleen schriftelijk mogelijk tot 2 maanden voor de aanvangsdatum van het congres minus €50,-. administratiekosten.

Een inschrijving, met automatische factuur via een niet-automatische betaling door iDeal, wordt beschouwd als een contract. De betaling van niet automatische facturen dient te geschieden binnen 14 werkdagen na de factuurdatum/datum van inschrijving. Na 14 dagen dienen wij €7,50,- in rekening te brengen per administrtieve handeling. Bij ingebreke blijven van betaling volgt een incasso vordering.

Inschrijvingen/Registraties zijn alleen geldig wanneer zij on-line zijn gedaan en geven recht op een deelname certificaat. Inschrijvingen/Registraties die last minute zijn gedaan geven geen recht op een deelname certificaat.