Coherence in Health

Missie en Visie

Coherence in Health

Coherence is communicatie en afstemming.
Coherence is in de samenwerking van alle lichaamsprocessen,

Coherence kan er zijn in de communicatie tussen de reguliere en complementaire gezondheidszorg.
Om samenwerking tot stand te brengen is communicatie noodzakelijk
en om te kunnen communiceren is het van belang om dezelfde taal te spreken.

Coherence zet zich in om via congressen de taal en achtergronden van de complementaire, energetisch, holistische geneeskunde te verbinden met de reguliere, chemisch, technische geneeskunde.