Coherence in Health

Yvonne de Bruijn

Yvonne de Bruijn: www.pansori-network.org

Sinds 1995 zing ik voor en met mensen. Ik ben opgeleid als lichaamsgericht psychotherapeut, maar de stem is mijn grote passie.
De klank van mijn stem werkt direct in op frequenties in het brein en de resultaten daarvan zijn fenomenaal en verbazingwekkend.
Vooral de hoge frequenties in de menselijke stem kunnen diepe lagen van het brein beroeren en daar een proces van integratie en plasticiteit op gang brengen of ondersteunen.
Ik werk veel met mensen die een brein disfunctie of neurologische aandoening hebben, bv. CVA, dwarslaesie, pijnsyndroom.
Ook specifieke organen en ander weefsel blijken direct op de klank van de stem te reageren.
De stem kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam wekken of ondersteunen.

Sinds 1995 zoek ik naar verklaringen hiervoor.
In de kwantumfysica en elektromagnetische veldtheorieën vind ik tot nu toe de meeste aanknopingspunten daarvoor.
Ik geef individuele sessies en vanaf september 2008 start een opleiding Pansori Living Sound waarin ik alles wat ik in de afgelopen 12 jaar heb ontdekt ga overdragen, zodat er een breder draagvlak ontstaat voor deze vorm van complementaire geneeskunde,